KAYIT İŞLEMLERİ / Öğrenci Kayıt İşlemleri

Öğrenim kurumuna veya eğitim programına kayıtlı olduğuna dair  öğrenci belgesinin fotokopisi,
Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
İkametgah belgesi,
Toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu,
Adli sicil belgesi
4 adet vesikalık fotoğraf